IKURA散热风扇0121 S4506V 100VAC 50

商家:
上海航欧机电设备有限公司
认证:
价格:
50000.00 元 / 个
地区:
上海
类别:
电气 - 仪器仪表
品牌:
航欧机电设备  
产地:
工厂  
型号:
0121 S4506V  
给我留言

产品描述

 更新于 2020-11-28 10:41:11 查看商家信息

 IKURA风扇、IKURA风机、IKURA电容、IKURA散热风扇、IKURA上海航欧机电设备有限公司从事进口机电设备、仪器仪表等备品备件的销售,是经营世界各地进口设备机电配件的企业。上海航欧公司与众多品牌电子元件供应商建立有良好的合作关系,在欧美、日本等地形成了稳定的供应网络,良好的供应商关系和多年的行业经验,使我们在价格及货期上有优势。

 上海航欧销售IKURA风扇、IKURA风机、IKURA电容、IKURA散热风扇、IKURA 

 日本育良IKURA风扇有材质有金属合成树脂,支持AC100V、115V、120V、200V、220V、230V;DC12V、24V、36V、48V多种电压,提供风量从0.35m3/min到65.0m3/min,外形尺寸从60×30mm到200×83mm, RD60A48、RD12C4H、G163E7M、DF12C9G、HR12DBW、18FB-TP、SD12C7HW、UTHA1-US4506、USHA1-US4556M、UTMA1-S4506-N/O 

 IKURA风扇、IKURA风机、IKURA电容、IKURA散热风扇、IKURA 

 型号:6250MG1 

 尺寸:160*160*55 

 电压:200V,220v, 

 风量:306-354m3/h 

 功率:36/40W 

 

 交流风扇U2700-TPU2700B-TPU2700N-TPU2750-TPU2750M-TPU2750K-TP 

 UR2700-TPUR2700B-TPUR2700N-TPUR2750-TPUR2750M-TP 

 UR2750K-TPU2700-TP-OT1U2700B-TP-OT1U2700N-TP-OT1 

 U2750-TP-OT1U2750M-TP-OT1U2750K-TP-OT1U2700-TP 

 U2700B-TPU2700N-TPU2750-TPU2750K-TP-OT1U2750M-TP-OT1 

 U2750M-TPU2750K-TPUR2700-TPUR2700B-TPUR2700N-TP 

 UR2750-TPU2750-TP-OT1U2700N-TP-OT1U2700B-TP-OT1U2700-TP-OT1 

 UR2750M-TPUR2750K-TP 

 U6500BG1-TPU6500NG1-TPU6550KG1L-TP-OT1U6550MG1L-TP-OT1U6550G1L-TP-OT1U6550G1-TPU6550MG1-TPU6550KG1-TPU6500G1W-TP 

 U6500BG1W-TPU6500NG1W-TPU6550G1W-TPU6550MG1W-TPU6550KG1W-TPUR6500G1-TPUR6500BG1-TPUR6500NG1-TPUR6550G1-TP 

 UR6550MG1-TPUR6550KG1-TPU6500G1L-TP-OT1U6500BG1L-TP-OT1 

 U6500NG1L-TP-OT1 

 IKURA-0031IS-756LM 

 IKURA-0207TOH1-A05-S12D20 

 IKURA-01434251MWV220VAC50/60HZ15/14W

IKURA-0006 风扇US7506X-TP

IKURA-0049 C-756

IKURA-0145 300P54H-3TP-12 IKURA

IKURA-0022 U6550-TP 200VAC 50/60HZ 40/36W

IKURA-0073 4750PH-11

IKURA-0223 UP12B22-G 2.0Nm3 3/MIN 0.014KW

IKURA-0189 2750

IKURA-0106 4251MWV,FC1174U

IKURA-0010 风扇 THA1V-7556XV-NC

IKURA-0052 P-756

IKURA-0084 S1759MX  220V

IKURA-0060 THA1R-7506X 100V 50HZ

IKURA-0068 91-36045 220V AC 50/60HZ

IKURA-0038 250P54H-3-41 AC220V  33/45W

IKURA-0186 CB70

IKURA-0011 传感器THA1V AGF025

IKURA-0166 USMB2-US4556M

IKURA-0020 30INV-FAN/ UHS4556M 220V 50HZ

IKURA-0094 THA1V-7556XV CODE NO:FAN000176

IKURA-0171 HS4556MV

IKURA-0113 USHC1-US4556L-TUV

IKURA-0169 S7556X  200VAC   50/60HZ

IKURA-0002 风扇6250MG1 220V/50-60HZ

 

 

 

U7109G1X-TP U7109BG1X-TP U7109NG1X-TP U7159G1X-TP U7159MG1X-TP

 

U7159KG1X-TP U7109G1XW-TP U7109BG1XW-TP U7109NG1XW-TP

 

U7159G1XW-TP U7159MG

IKURA-0152 U4201 AC100V 15-14W 50-60HZ

IKURA-0103 US4506B 220VAC 50HZ 16/15W

IKURA-0043 FAN-SENSOR MODEL:UTHA1 200V

IKURA-0160 风扇U12AM

IKURA-0089 7556X 220VAC

IKURA-0004 风扇4715PS-22T-B30  AC220V

IKURA-0158 DF12C98

IKURA-0116 7556X AC200V THAIR

IKURA-0066 6550KG1-31

IKURA-0157 Model:UP6550-TP

IKURA-0131 DF12C7G

IKURA-0187 TM-R70/29

IKURA-0014 风扇THA1-S7556XV

IKURA-0136 7556X 200V 50/60HZ

IKURA-0062 THA1V-S7556XV  220VAC 50-60HZ

IKURA-0205 风扇/UHS4556K

IKURA-0211 /u7556kx-tp

IKURA-0081 7556MX AC220V

IKURA-0184 U12AB 115VAAC 14W

IKURA-0180 FAN R2700-TP 100VAC

IKURA-0156 THB1-UHS4556M AC 220V 50/60HZ

IKURA-0122 THC1-4072 DC 24V

IKURA-0172 60*60*25 DC24V 0.1A

IKURA-0064 7506X 110VAC 50/60HZ  DF

IKURA-0039 7556G1X  AC200V 尺寸:160*160

IKURA-0048 7556X  TP-V  200VAC

IKURA-0070 THALRN-7556X   220V 43W

IKURA-0126 350P649-2  风扇

IKURA-0221 SG-12001T

IKURA-0124 4507 AC100V 50/60HZ

IKURA-0036 250P5421-3-41 AC220V 33/45W

IKURA-0179 EJ22900

IKURA-0028 STADTLEFT*1100L送进杆

IKURA-0150 IKURAFAN散热风机U6500G1-TP

IKURA-0224 SF80 DC24V  160MA/80*80*25MM

IKURA-0040 直流风扇 TSDF12258-V01  25VDC

IKURA-0099 200P5G风扇

IKURA-0023 冷却风扇 4506L AC110V 16/15W

IKURA-0165 ENC470D-10B  220V

IKURA-0175 US7556-TP-0T1

IKURA-0098 CW1500C

IKURA-0135 7506G1X

IKURA-0082 S1709X  100V

IKURA-0079 7506BX AC115V

IKURA-0067 THA1V-S7556XV  200VAC NO触点

IKURA-0104 7556XT.P 200VAC 50/60HZ

IKURA-0013 风扇THA1-S7506X

IKURA-0149 THAIR 0DE19

IKURA-0132 US4556M

IKURA-0050 V-756

IKURA-0193 U6550G1-TP

IKURA-0134 7506G1 100VAC  50/60HZ 风扇

IKURA-0118 HS4556风扇

IKURA-0065 IS-25MBN

IKURA-0219 TMA1-7159MX-11

IKURA-0123 THAIV-7556XV 200VAC

IKURA-0117 U6500-TP 110V 40W

IKURA-0097 UHS456M 220V 50-60HZ 20/18W

IKURA-0053 3610KL-05W-B59

IKURA-0008 风扇HS4556K

IKURA-0105 6950PH200VAC 50/60HZ

IKURA-0151 DF300-UGT3 15-30A 0-30PA

IKURA-0086 GP-280 BKO 370W 1400R/MIN

IKURA-0109 7556XV 200VAC 50/60HZ 40/36W

IKURA-0220 TS12D10-W2

IKURA-0029 S4506L

IKURA-0164 RHS4556M 20W/18W

IKURA-0173 4710NL-05W-B49/NMB

IKURA-0162 THA1-400P049-2TP FAN AC100V

IKURA-0178 230P04-T.P 6V 100VAC 50-60HZ

IKURA-0196 THA1-6250G1 AC220V 50/60HZ

IKURA-0140 THAT AC220v

IKURA-0087 QT35-11-5 风量9133M3/H 全压

IKURA-0051 B-756

IKURA-0088 7506BX 220VAC

IKURA-0112 UTTHAI-US7556X-TP 24VDC 50/60

IKURA-0030 U6550-TP 40/36W AC50/60HZ 220V

IKURA-0128 PF-150A 风扇

IKURA-0069 RD45-092

IKURA-0202 风扇/U17CM-TP

IKURA-0100 S7506X

IKURA-0209 MMF-02534TS(92*92*25) 24VDC

IKURA-0019 UTHA1-US7556MX-TP

IKURA-0154 UT556KX-TP/三根线

IKURA-0153 MMF-09C24TS

IKURA-0188 BT20K 4.8V 2001MA/H

IKURA-0041 7556G1X,50/60HZ 功率:200 24V

IKURA-0198 200-59-5-TP-49

IKURA-0025 TDL

IKURA-0059 CABLE A-42-1

IKURA-0203 风扇/U2750K-TP

IKURA-0078 U8500 100V 12/10W 50/60HZ

IKURA-0192 UTHA2-4506NL-NC 120Vac 60HZ

IKURA-0095 S7556XV/200VAC   50/60

IKURA-0217 T35-11  0.55KW  380V

IKURA-0130 D92A7G

IKURA-0111 7556XV 24VDC 50/60HZ 40/36W

IKURA-0155 IS-BC100

IKURA-0197 7506X 100VAC 50/60HZ

IKURA-0032 U2750M-TP 风扇

IKURA-0074 120*120*38 AC220V 50/60HZ

IKURA-0035 7556MXV AC220V

IKURA-0177 THA1-7506X-TP-N/O

IKURA-0016 FAN THA1-400P049-2TP AC100V

IKURA-0139 300P64-2 AC220v 55/65w

IKURA-0027 TDNS

IKURA-0208 SE-11(2)

IKURA-0045 UTMA1-U8500-N/0

IKURA-0037 6500G1  100VAC 50/60HZ

IKURA-0181 TYPE:4705  尺寸:12038

IKURA-0201 VS7506X-TP

IKURA-0072 MODEL 4201W 50/60HZ 100V

IKURA-0096 UHS456M/220V  50/60HZ 20/18W/

IKURA-0034 HS4556M 220VAC 20/18W

IKURA-0137 4556MWZ AC220V 50/60HZ 16/15W

IKURA-0218 UR12D5W

IKURA-0046 UT626DG-TP

IKURA-0147 CW-2500D

IKURA-0024 RS7556M

IKURA-0191 UTHA2-4506NW-NC 120Vac 60HZ

IKURA-0183 THA1-S7556X

IKURA-0141 DF-1203A

IKURA-0021 6550KG-31 风扇

IKURA-0056 S7557XV 220VAC NO触点220V

IKURA-0159 风扇U12AB 115VAX 50/60HZ

IKURA-0091 THAIR-7506X

IKURA-0007 风扇S4506LS

IKURA-0003 风扇2750MTP-15  AC220V

IKURA-0057 ALARM THC1-4072

IKURA-0085 G160A 40W 1400R/MIN 380V

IKURA-0121 S4506V 100VAC 50/60HZ 16/15W

IKURA-0185 TM-T70/3

IKURA-0009 风扇U4251KS

IKURA-0018 175P5X 风扇马达

IKURA-0090 U7556KX-TP

IKURA-0115 U6500 100VAC 50/60HZ 40/36W

IKURA-0044 7556MG1X  220V

IKURA-0170 R200-59-3.3P 200VAC

IKURA-0033 风扇175P5H-1

IKURA-0182 THB1-UHS4556 NO接点

IKURA-0076 180*180*60 AC220V 50/60HZ

IKURA-0012 风扇 THA1V-7556XV-NC AGF025

IKURA-0042 FAN MODLE:UTHA1-US7556X-TP

IKURA-0063 UHS4556M 220V 50-60HZ

IKURA-0176 200P59-TP

IKURA-0168 THS455C,AC200V,20/18W

IKURA-0216 THAIR-S7556MX-TP N/O(220V AC)

IKURA-0092 VHS-4556

IKURA-0146 7556X AC230V 50/60HZ

IKURA-0167 MMF-06D24ES DC24V

IKURA-0190 UTHA2-4506N-NC 120Vac 60HZ

IKURA-0058 GUARD A-30F

IKURA-0133 US7506X-TP 100VAC 50/60HZ

IKURA-0206 US15F22-2MGW

IKURA-0120 VHS4556M  220VAC  50/60HZ

IKURA-0194 S4556风扇

IKURA-0077 THAI-S7556X

IKURA-0138 4606N  115VAC 20W

IKURA-0210 u12akx-tp

IKURA-0083 S1759X  200V

IKURA-0061 350P049-2TP 100VAC 95-155W

IKURA-0174 THA1R-7556X

IKURA-0101 CW-1500C

IKURA-0195 300P04-253

IKURA-0119 THA1V AGC004 出力方式:NC 200V

IKURA-0163 U60-2BN 115/120VAC 50/60HZ

IKURA-0161 250PO4

IKURA-0129 D60A7H

IKURA-0200 HB4257T 6500G1 160*160*55mm

IKURA-0214 UZS15D10-M  100V AC

IKURA-0015 USHAI-U6550GI-TP

IKURA-0127 THAIR-HS4556 AC200V 50/60HZ

IKURA-0108 7566 AC100V 带旋转信号

IKURA-0026 TDLφ2.5指状物夹头

IKURA-0071 THAIRAHJ013  220V  传感器

IKURA-0047 7556X-TV-V  200V

IKURA-0148 THA1-300P54-2 AC200V 55/65W

IKURA-0055 7556KX AC230V

IKURA-0213 SME8 IEJ17  ABB机器人安川机器

IKURA-0017 FAN THA1-350P049-2TP AC100V

IKURA-0054 UTMA2-U2750M-TP

IKURA-0222 UTHA1B-US4556-TP

IKURA-0212 u17Ckx-tp

IKURA-0005 风扇7556XV AC220V

IKURA-0093 RHS4506 风机

IKURA-0102 CW-1500D

IKURA-0080 7556X AC200V

IKURA-0114 TG-3RN

IKURA-0125 UTHA1-US4506L 100VAC  50/60HZ

IKURA-0075 140*140*50 AC220V 50/60HZ

IKURA-0142 200P59 200V 110W

IKURA-0144 THAIR NO 200V  OFF08

IKURA-0199 412CM 220V AC50/60HZ 15/14W

IKURA-0204 风扇/U6250MKG1-TP

IKURA-0215 6550EG1-31

IKURA-0107 FAN-SENSOR, THF5V,OFC07 

 上海航欧机电设备有限公司专业从事进口机电设备、仪器仪表等疑难备品备件的销售,是经营世界各地进口设备机电配件的现代化企业。 

 现货查询automationdirectECX2052-24L 

 现货查询automationdirectECX2053-24L 

 现货查询TAKEMOTOFRG-141-A-4 

 现货查询GEFRAN2400-0-0-4R-0-0 

 现货查询FIAMAOP9A20SXF35R 

 现货查询HAGGLUNDS4783233-644 

 现货查询K&HF1.5GW0200P 

 现货查询SEAMETRICSFT410W新的替代型号FT440W 

 现货查询GRACER-3W-KB 

 现货查询HYDACVMF2B.1 

 现货查询ASHCROFT50EI60E040XCS-C4-0250F-20120C 

 现货查询MAHLEPIS3093/5.077669914 

 现货查询FIAMAEP25L-A-FL-B 

 现货查询GLOBTOPCFIB-2-IN-05-C-S-O 

 现货查询rinstrum5100-AC 

 现货查询TEXMATEFL-B202Q-VRR-PS2-IDP4-OA3(-Dual101SegmentBargraph-VerticalMountDualRedLED-Aux.Power:10-72VDC/15-48VAC-Input:Dual-10~+10VDC-Scale:Dual-800~+0(CustomerScale)) 

 现货查询CONTITECH40*28mm,mouldno.20291/DTYPED,WITHTHREADM855SHOREA,NUTURALRUBBER 

 现货查询CONTITECH40*38mm,mouldno.27796/DTYPED,WITHTHREADM855SHOREA,NUTURALRUBBER 

 现货查询CONTITECH25*18mm,mouldno.20292/DTYPED,WITHTHREADM655SHOREA,NUTURALRUBBER 

 现货查询METO-FERAS08/40 

 现货查询METO-FERAS12/80 

 现货查询TOYOOKIHK3H-W-Y2-025B 

 现货查询FPZ25VC6 

 现货查询WESTLOCKVA-111204UK1S013567 

 现货查询GESTRARK86DN100PN40 

 现货查询GESTRARK71DN65PN6 

 现货查询ITAPEuropa1寸 

 现货查询ITAPEuropa2寸 

 现货查询DELTROLMOC-20S 

 现货查询BARNMS532H+MNB311401E60102127 

 现货查询ITAPEuropa4寸 

 现货查询FPZ25VC5 

 现货查询DMICCVH65-1000N 

 现货查询DEMA203C 

 现货查询HYDROPACKVU3/8'' 

 现货查询GHIBSONGB023DN80PN10/16BodyPTFEDiscPTFE,SpringHastelloy,SeatPTFE 

 现货查询GHIBSONGB023DN50PN10/16BodyPTFEDiscPTFE,SpringHastelloy,SeatPTFE 

 现货查询ENTICSR434001453 

 现货查询BUCHER300000881600001BBV6-4FL-0,30/BY-0,30/SV350/N 

 现货查询CHECKU3HSSVT.500SS 

 现货查询MEICSCCN020002VALVOLACLAPETDN200ACC. 

 现货查询DMICBVAL-2000S-4321ZZZNKZ 

 现货查询VONBERG1116F 

 现货查询NIPPONTOP-12MA 

 现货查询WARNERMB2-14 

 现货查询BONITRONM3452-D800CK9,R7E 

 现货查询BONITRONM3452-U600CK6 

 现货查询HILGERUKERN60000247 

 现货查询OMRONAX-REM00K5120-IE 

 现货查询OMRONAX-REM00K1400-IE 

 现货查询SIRSRF90024RJ900W 

 现货查询POWEROHMCR300-50 

 现货查询Merz0525021900Z105/899.0260-FB4421 

 现货查询Merz0537022579F105/1723.0260-FB4395 

 现货查询Merz0527022619F105/1735.0260-AU-FB4418 

 现货查询ZIMMERMK2001A 

 现货查询POWEROHMPKB0501336-MOD-KB050 

 现货查询POWEROHMPWD150NC 

 现货查询NEXEN8354712801093 

 现货查询PLACIDB60-24-1F 

 现货查询CHASCODB-2021-S 

 现货查询NEXENSBP4-19.0-040-095-10-115-19.0-NO-STD,CC964818 

 现货查询WARNERTB-425 

 现货查询TemporitiAC4(25mm) 

 现货查询OGURAMSB40 

 现货查询WARNERTB26024VB=3/4〞 

 现货查询PLACIDB35-24-1ME 

 现货查询twiflexTYPEA(MS)THRUSTERMS4"M10812,部件号:6780277+7200276 

 现货查询WICHITA200/4/LC200/4 

 现货查询STEARNS800410400566841400 

 现货查询SUNTESDB-3020AF-01 

 现货查询OSAKIESB-220DNO.EB-31001MY9968 

 现货查询WARNERMC4M-16 

 现货查询COREMOA3258261628 

 现货查询PLACIDB220-24-H 

 现货查询SCHMERSALAZ17/170-B5 

 现货查询PLACIDH250-24-1M 

 现货查询BROWNINGTGC200 

 现货查询AUSCO75628 

 现货查询MAYR120/899.000.017031656 

 现货查询MAYR5/802.410.30066353 

 现货查询KEB14F5CBD-YA00 

 现货查询INTORQBFK458-16N35000398 

 现货查询DanfossBauerZ075B91991463-1BE 

 现货查询MobacFAT650 

 现货查询RINGSPANN4457-304610-000000 

 现货查询MAYR32/891.104.1S207V 

 现货查询WATTFDB20NFDB20.205-003 

 现货查询WARNER5115-631-0045216-631-010MagnetMTB-II24VDC 

 现货查询twiflexMRCALIPER6780413 

 现货查询ATEBFCS300BFT320

 IKURA风扇、IKURA风机、IKURA电容、IKURA散热风扇、IKURA

以上是IKURA散热风扇0121 S4506V 100VAC 50的详细介绍,包括IKURA散热风扇0121 S4506V 100VAC 50的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!
联系姓名
潘杰
联系电话
021-51****** 点击查看
联系地址
上海市普陀区中江路388弄国盛中心一号楼905室
商家主页
http://shop.jc001.cn/895655/
官方网站
电子邮箱

>> 了解更多信息

1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。

详细联系方式 商家网站 给商家留言

2、您可以请点击按钮,查看更多仪器仪表商家

3、想查点看更多产品信息,可以查看 仪器仪表产品库,了解更多。

4、在线联系

电气商家推荐

更多商家推荐 >>

北京德隆伟业科技有限公司

Tel:

样品瓶

¥面议

OFS-DS87 高温型密度计

¥面议

OFS-DS80 防腐式密度计

¥面议

留言咨询

关于九正 会员服务 广告服务 访客留言 企业邮箱 网站地图 建材专栏 地区专栏 产品归档 产品地图 服务条款
九正建材网 版权所有©2000-2020      九正建材网全国免费服务热线:400 6464 001 传真:028-83370196