SPM震动模块SPM震动探头

商家:
上海航欧机电设备有限公司
认证:
参考价:
10000.00元/台
地区:
上海
类别:
五金 - 梯具
品牌:
航欧机电设备  
产地:
工厂  
型号:
SPM  
给我留言

产品描述

 更新于 2022-06-24 12:48:24 查看商家信息

上海航欧销售SPM振动传感器SPM震动探头SPM安全栅SPM测振仪SPM传感器SPM模块SPM位移传感器SPM隔离器SPM震动模块SPM震动探头SPM显示模块SPM轴承

 

上海航欧机电设备有限公司从事进口机电设备、仪器仪表等备品备件的销售,是经营世界各地进口设备机电配件的企业。上海航欧公司与众多品牌电子元件供应商建立有良好的合作关系,在欧美、日本等地形成了稳定的供应网络,良好的供应商关系和多年的行业经验,使我们在价格及货期上有优势。经销产品供应的行业涉及冶金、钢铁、石化、能源、航天、集装箱码头、汽车、水利、造纸、电厂、纺织、注塑、橡胶、食品包装等。我们热忱地希望尽我们的努力,力争优惠的产品价格,供货周期以及服务质量,能够为您解决进口备件方面的问题。进口产品主要有:传感器,测速电机,接近开关,电子尺,编码器,控制器、分析仪光纤,光栅,插装阀,电缆,拖链,分配器,马达,减速机,继电器、缓冲器和进口五金等

上海航欧销售SPM振动传感器SPM震动探头SPM安全栅SPM测振仪SPM传感器SPM模块SPM位移传感器SPM隔离器SPM震动模块SPM震动探头SPM显示模块SPM轴承

瑞典SPM产品:SLD121A,SLD121B,SLD122A,SLD122B,SLD144S,SLD144B,SLD243B,SLD244B,SLD244F,SLD823B,SLD723c,TRV18,TRV20,TRV22,VIBRATION SENSOR TRV-20,TRV20, SLD722C ,SLD723C,SLD724C,SLD733C,SLD823C,SPM32000,42000,40000,42011, SPM MODULE:BMM40,BMM42,BDM40,BDM42,VMM14,VMM15,VDM14,VDM15,VMM20,VMM21,VDM20,VDM21,DMM12,DMM13,BMR40,BMR42,BDR40,BDR42,VMR14,VMR15,VDR14,VDR15,VMR14BOC,VMR15BOC,VMR20,VMR21,VDR20,VDR21,VMR20BOC,VMR21BOC,DMR14,SMR50,MG41,MG42,MG412,MG422,BMS20,BMS21,BMS23,VMS22,VMS23,VMS24,SYS10,VCM20-8A,VCM20-24A,BMU07,INTELLINOVA. SPM12339, MG4-REF11,MG4REF11 SPM在线检测系统Machine Guard MG4(MG4-1, MG4-12, MG4-2, 22MG4-1)系列,CMM System系列(BMM,BDM,VMM,VDM,DMM等),CMS System系列(BMS,VMS,AMS,SYS-10,VCM,BMU-07),INTELLINOVA系统(Bearing Monitoring Unit INB80/82,Vibration Monitoring Unit INV80A,Analog Monitoring Unit INAI10,Analog Output Unit INAO80)等 BMM-40,BDM-40 ,BMM-42,BDM-42,DMM-13/14 ,DMM-12,SPM 40000, 45011-L (max. 4 m),SPM42000,45011-L (max.100 m),46098-L/,46099-L, VMM-14/15,VMM-20/21 ,VDM-14/15,VDM-20/21,Vibration Monitoring TMM-12,TMM-13,SLD-121A/E,Temperature,46050-L,VMM-14,VMM-15,VMM-20 VMM-21,DMM-13/14,DMM-13,DMM-14,81335 SMR-50DMR / VDR / BDR VMR-BO瑞典SPM产品:SLD121A,SLD121B,SLD122A,SLD122B,SLD144S,SLD144B,SLD243B,SLD244B,SLD244F,SLD823B,SLD723c,TRV18,TRV20,TRV22,VIBRATION SENSOR TRV-20,TRV20, SLD722C ,SLD723C,SLD724C,SLD733C,SLD823C,SPM32000,42000,40000,42011, SPM MODULE:BMM40,BMM42,BDM40,BDM42,VMM14,VMM15,VDM14,VDM15,VMM20,VMM21,VDM20,VDM21,DMM12,DMM13,BMR40,BMR42,BDR40,BDR42,VMR14,VMR15,VDR14,VDR15,VMR14BOC,VMR15BOC,VMR20,VMR21,VDR20,VDR21,VMR20BOC,VMR21BOC,DMR14,SMR50,MG41,MG42,MG412,MG422,BMS20,BMS21,BMS23,VMS22,VMS23,VMS24,SYS10,VCM20-8A,VCM20-24A,BMU07,INTELLINOVA.

SPM在线检测系统Machine Guard MG4(MG4-1, MG4-12, MG4-2, 22MG4-1)系列,CMM System系列(BMM,BDM,VMM,VDM,DMM等),CMS System系列(BMS,VMS,AMS,SYS-10,VCM,BMU-07),INTELLINOVA系统(Bearing Monitoring Unit INB80/82,Vibration Monitoring Unit INV80A,Analog Monitoring Unit INAI10,Analog Output Unit INAO80)等MM-40,BDM-40 ,BMM-42,BDM-42,DMM-13/14 ,DMM-12,SPM 40000,

 

45011-L (max. 4 m),SPM42000,45011-L (max.100 m),46098-L/,46099-L,

 

VMM-14/15,VMM-20/21 ,VDM-14/15,VDM-20/21,Vibration Monitoring

 

TMM-12,TMM-13,SLD-121A/E,Temperature,46050-L,VMM-14,VMM-15,VMM-20

 

VMM-21,DMM-13/14,DMM-13,DMM-14,81335 SMR-50DMR / VDR / BDR VMR-BO

 

TRV-18,TRV-19,TRX-18,TRX-19,40000,42000,45011-L,45300-L,TMM-10

 

90296-L,VMR-14,VMR-15,VMR-20,VMR-21,VMR-14BO,VMR-15BO,VMR-20BO

 

VMR-21BO,VDR-14,VDR-15,VDR-20,VDR-21,DMR-14,SMR-50,BMS-20,BMS-21

 

BMS-23,90220-L,VMS-22,VMS-23,VMS-24,90220-L,SYS-10

 

Machine Guard MG4-1,Machine Guard MG4-2,Machine Guard MG4-12,Machine Guard MG4-22,SLD122,TRV-18, TRV-19,TRV-20,TRV-21,TRX-18,TRX-19,

 

system unit SYS-10,VCM20,BMC01-X,BMU-07

 

A30-1Ex ,A30-2Ex ,A30-3Ex ,T30-1Ex ,T30-2Ex , T30 Logger Ex,T30-3Ex ,

 

MG4-1 , MG4-2 , MG4-12,MG4-22,Transducers,SLD121A,SLD122A,SLD144B,

 

SLD144F,TRV-18,TRV-19,TRV-20,TRV-21,TRX-18,TRX-19,40000,42000,

 

CMS系统,,Condmaster, BMS (轴承监控)、VMS (振动度监控)、VCM, BMC,RPM 板,AMS 板瑞典SPM产品:SLD121A,SLD121B,SLD122A,SLD122B,SLD144S,SLD144B,SLD243B,SLD244B,SLD244F,SLD823B,SLD723c,TRV18,TRV20,TRV22,VIBRATION SENSOR TRV-20,TRV20, SLD722C ,SLD723C,SLD724C,SLD733C,SLD823C,SPM32000,42000,40000,42011, SPM MODULE:BMM40,BMM42,BDM40,BDM42,VMM14,VMM15,VDM14,VDM15,VMM20,VMM21,VDM20,VDM21,DMM12,DMM13,BMR40,BMR42,BDR40,BDR42,VMR14,VMR15,VDR14,VDR15,VMR14BOC,VMR15BOC,VMR20,VMR21,VDR20,VDR21,VMR20BOC,VMR21BOC,DMR14,SMR50,MG41,MG42,MG412,MG422,BMS20,BMS21,BMS23,VMS22,VMS23,VMS24,SYS10,VCM20-8A,VCM20-24A,BMU07,INTELLINOVA. SPM12339, MG4-REF11,MG4REF11

 

SPM在线检测系统Machine Guard MG4(MG4-1, MG4-12, MG4-2, 22MG4-1)系列,CMM System系列(BMM,BDM,VMM,VDM,DMM等),CMS System系列(BMS,VMS,AMS,SYS-10,VCM,BMU-07),INTELLINOVA系统(Bearing Monitoring Unit INB80/82,Vibration Monitoring Unit INV80A,Analog Monitoring Unit INAI10,Analog Output Unit INAO80)等

 

BMM-40,BDM-40 ,BMM-42,BDM-42,DMM-13/14 ,DMM-12,SPM 40000,

45011-L  (max. 4 m),SPM42000,45011-L  (max.100 m),46098-L/,46099-L,

VMM-14/15,VMM-20/21 ,VDM-14/15,VDM-20/21,Vibration Monitoring

TMM-12,TMM-13,SLD-121A/E,Temperature,46050-L,VMM-14,VMM-15,VMM-20

VMM-21,DMM-13/14,DMM-13,DMM-14,81335 SMR-50DMR / VDR / BDR VMR-BO

TRV-18,TRV-19,TRX-18,TRX-19,40000,42000,45011-L,45300-L,TMM-10

90296-L,VMR-14,VMR-15,VMR-20,VMR-21,VMR-14BO,VMR-15BO,VMR-20BO

VMR-21BO,VDR-14,VDR-15,VDR-20,VDR-21,DMR-14,SMR-50,BMS-20,BMS-21

BMS-23,90220-L,VMS-22,VMS-23,VMS-24,90220-L,SYS-10

Machine Guard MG4-1,Machine Guard MG4-2,Machine Guard MG4-12,Machine Guard MG4-22,SLD122,TRV-18, TRV-19,TRV-20,TRV-21,TRX-18,TRX-19,

system unit SYS-10,VCM20,BMC01-X,BMU-07

A30-1Ex ,A30-2Ex ,A30-3Ex ,T30-1Ex ,T30-2Ex , T30 Logger Ex,T30-3Ex ,

MG4-1 , MG4-2 , MG4-12,MG4-22,Transducers,SLD121A,SLD122A,SLD144B,

SLD144F,TRV-18,TRV-19,TRV-20,TRV-21,TRX-18,TRX-19,40000,42000,

 

ACCELERATION SENSOR 42000,IC0013,TMM12,TMU12,TMM10,15168,14990,13008,93022,13781,93077,93060,90267,90005,93061,CONNECTOR 46105,46106,93022,13777,13781,93032,93033,93035,93060,93061,93077,93105,13443,13008,15163,13268,15291,14990,15164,15168

 

SLD122F,SLD144B,SLD144F,SLD243B,SLD243F,SLD244B,SLD244F,

SLD334B-M8,SLD334B-UNF,SLD144S,SLD144S-UNF,SLD244S,SLD244S-UNF

SLD 144S,SLD 144S-UNF,SLD 121 A,SLD 121B,SLD 121E,SLD 121F,SLD122A,

SLD122B,SLD122E,SLD122F,SLD144B,SLD144F,TRV-20,TRV-22 and TRV-23

 

SLD722C ,SLD722G,SLD723C,SLD723-M10,SLD723G,SLD724C,SLD724G,SLD733C,SLD733G,SLD822-M6,SLD822-M8,SLD822-M10,SLD822-UNF,SLD823-M6,SLD823-M8,SLD823-M10,SLD823-UNF,SLD832-M6,SLD832-M8,SLD832-M10,SLD832-UNF,SLD833-M6,SLD833-M8,SLD833-M10,SLD833-UNF,SLD722C,SLD722G,SLD723C,SLD723C-M10,SLD723G,SLD724C,SLD724G,SLD733C,SLD733G,TRX16,TRX17,15757,15802,15745,15868,15585,15586,16000,TRM100,SPM 13777 SPM 13781,46041-L,45011-L,46057-L,46012-L,45300-L

47125-L,46045-L,46044-L,46059-L,46058-L,81018,10473,15716,15762,

46097,46081,46080,82414,15761,82415,82166,81385,15866,SPM13268

TRA-34,A30Ex,13980,13882,TRA-35,TEN-10,TEN-11,TRV-26,TEM-11Ex

TRV-27,TRX-17,TRX-16,CAS-15,13881,CAS-14,PC connection,A30-1Ex,

A30-2Ex,,9 pole,Basic,Logger,female plug,CAB-35,A30-3Ex,9  male /,Expert

25 female,13881,93162,CAB-10,TRA-34,T30Ex,13980,13882,TRA-35,TEN-10

TEN-11,TRV-26,TEM-11Ex,TRV-27,TRX-17,TRX-16,CAS-15,13881,CAS-14

T30-1Ex,T30-2Ex,Basic,Logger,T30-3Ex,Expert,13881,CAB-10,TRA-37,,

BEX-19,BEX-20,BEX-21,TAD-23,TAD-24,TAD-25,TAD-21,13882,TAD-22

CAB-10,TEM-11Ex,TEN-10,TEN-11,CAB-10,SLD 243B,SLD 243F,SLD 244B

SLD 244F,SLD 244S,SLD 244S-UNF

 

 

A30-1Ex Machine Condition Analyzer A30 Basic Ex,

A30-2Ex Machine Condition Analyzer A30 Logger Ex,

A30-3Ex Machine Condition Analyzer A30 Expert Ex,

T30-1Ex Machine Condition Tester T30 Basic Ex

T30-2Ex Machine Condition Tester T30 Logger Ex

T30-3Ex Machine Condition Tester T30 Expert Ex

 

 

BC100 Bearing Checker, TRA73 ,TRA74 ,Leonova Infinity,TRA70,TRA72,A30-1 Machine Condition Analyzer A30 Basic,A30-2 Machine Condition Analyzer A30 Logger,A30-3 Machine Condition Analyzer A30 Expert,TRX16,TRX17,T30-1 Machine Condition Tester T30 Basic,T30-2 Machine Condition Tester T30 Logger, T30-3 Machine Condition Tester T30 Expert,

INB80,INB82,INV80A,INAI10,INAO80,INO11,INO12,INO13,INO14,INO16,INO17,81325,INC40,93384,

Intellinova module,

MOD187,Intellinova,BMS,AMS,VMS,VCM,BMC,32000,32100,32200,33000,33200,32010,32110,32210,33010,CAP-02,36000,36010,40000,40100,40001,40101,42000,TMU,42100,TMU,41225,41435,

TRA-34,TRA-35,13980,CAB-07,TRV-26,TRV-27,13882,TRA-35,Transducer SPM 42011 (M8), SPM 42111,SPM 42011-M10 (M10),TRV-18 and TRV-19,TRV-22 and TRV-23,TRV-20,TRV-21

EAR12,CAB52,15286,15287,15288,15455,93363,93062, CAB36,EAR10,EAR11,SLD144B,SLD144F, CAB38,CAB39,CAB48,CAB-48,CAB48-L,CAB51,CAB41,TEN10,TEN11,TEM11,CAB42,TAD10,TAD11,TAD15,TAD12,TAD13,TAD17,TAD14,TAD16,TAD18,CAB43,81319,14765,13108,TRA-72,CAB37,CAB10,TAD-18, TMM-11,,13603,CAB-31,CAB-32,CAS-14,CAS-15,EMD-13,FUP-02,FUP-04,TRA-20,TRA-22,TRA-30,EAR-10,EAR-11,CAB-07,TRV-12,TRV-13,TRV-22,TRV-23,TRX-16,TRX-17,VIC-19,TAD-10,TAD-11,TAD-15,TAD-12,TAD-13,TAD-17,TAD-14,TAD-16,TAD-18,TEN-10,TEN-11,TEM-11,13108,CAB-02,CAB-06,CAB-10,CAB-30,TRA-30,SPM 40000 or 42000,Machine Guard MG4-REF11,

DMM-12,DMM-13,DMM-14,VMM-14,VMM-15,VMM-20,VMM-21,VDM-14,VDM-15,VDM-20,VDM-21,VDM-14A,VDM-15A,VDM-20A,VDM-21A,BMM-40,BMM-42,BDM-40,BDM-42,SLD121A,SLD121E,TRV-18,TRV-19,TRX-18,TRX-19,40000,42000,45011-L,46050-L,TMM-12,TMM-13,46098-L,46099-L,14141,DMM-12,14142,VMR-14,VMR-15,VMR-20,VMR-21,VMR-14,VMR-15,VMR-20,VMR-21,VDR-14,VDR-15,VDR-20,VDR-21,BMR-40,BMR-42,BDR-40,BDR-42,DMR-14,14880,SMR-50,81335,45011-L,45300-L,TMM-10,90296-L,SMR-50,SPM 14880,SMR-50 (14HP),SPM81335 (3U x 7HP),BMS-20,BMS-21,BMS-23,90220-L,VMS-22,VMS-23,VMS-24,90220-L,13490,

SPM 13863,PRO118 Condmaster,EVAM,

14073,14075,TRA-22,TRA-15,BAX-10,CAB-06,13108,TRA-72,BEX-19,BEX-20,

BEX-21,TRA-15,BAX-10,CAB-37,13108,TRA-73,BEX-19,BEX-20,BEX-21,TRA-15,BAX-10,CAB-73,13108,TRA-30,CAB-30,TRA-30,TRA-70,TRA-74,TRA-75,TRA-31,46012-1.5,TRA-32,TMU-12,14318,93090,13778,10393,12112,10392,10396,13777,13781,45011-L,45300-L,46012-L,46041-L,46050-L,46057-L,46058-L,46080-L,46081-L,46097-L,47125-L,90005-L,90267-L,10473,81018,82166,81385,82414,82415,15716,15761,15762,15866,46044-L,46045-L,SPM 13008,46059-L,90176-L,90292-L,,TRV-01,46019-L ,TNC-SMA,90381,90389,46098-L,

46099-L,46105-L,46106-L,81385,82414,82415,15761,15762,15866,13777,13781,93022,93031,93032,93033,93035,93047,93067,93077,93091,93113,93121,93129,,90146,93149,90176,93156,13008,15163,15291,13268,13443,93060,93061,93062,93090,93105,93119,93363,93103,93120,93286,14990,15164,15388,13008,15837,15291,13268,14990,15869,15388,15168,15836,46105-L,46106-L,SPM 13268,SPM 14990,SPM 15869,SPM 15388,VIB-10B,VIB-11B, TRV-22, TRV-23, TRX-16, TRX-17, 46044, 46045,VIC-11,VIC-12,

VIC-13,ELS-12,ELT-10,EAR-10,

13881, CAB-35, 93162, CAS-14, CAS-15,EMD-13,FUP-02,FUP-04,

SPM 12339,TEM-11Ex,CAB-10,TEN-10,TEN-11,TRV-26,TRV-27,13008,81027,81057,81030,

81031,TRV-28,TRV-29,14423A,14423B,14423C,14423,14540A,14540B,14540C,14424A,

14424B,14424C

2011-7-27

LEO802,LEO130,LEO131,LEO132,LEO133,LEO134,LEO135,LEO136,LEO137,

LEO138,LEO151,LEO152,LEO153,LEO154,LEO155,LEO230,LEO231,LEO232

LEO233,LEO234,LEO235,LEO236,LEO237,LEO238,LEO251,LEO252,LEO253

LEO254,LEO255,LEO139,LEO160,LEO164,LEO165,LEO130,LEO230,LEO131

LEO231,CAB10,LEO152,LEO252,LEO153,LEO253,LEO154,LEO254

LLA300,SLD144B,SLD144,FTRX16,SLD144B,TEN11,TEM11,SLD144F

CAB51,CAB48,TRX16,14765,TAD12,TAD10,TRA70,17,TAD18,TAD15,

TRA72,TAD11,81319,TRA-22,TAD-15,A30,TAD-12,,-13,-17,TAD-10,EAR-10s

TAD-11,TAD-18TA,TRA-30,TEN-10,TEN-11,TRV-12,TRV-13,TEM-11,TRV-22

TRV-23,CAB-10,TRX-17,TRX-16,CAS-15,13603,CAS-14,PC connection,A30-2

A30-1,25 pole,Logger,Basic,female plug,CAB-31,A30-3,9 pole,Expert,

CAB-32,13603,CAB-10,TAD-15,TRA-22,T30,TAD-12,TAD-10,TAD-11,EAR-10

TAD-18TA,TRA-30,TEN-10,TEN-11,TRV-12,TRV-13,TRV-22,TEM-11,TRV-23

TRX-17,TRX-16,13603 CAS-15,CAS-14,PC connection,T30-2,T30-1,25 pole,

Logger,Basic,female plug,CAB-31,T30-3,9 pole,Expert,female plug,CAB-32

13603,CAB-10,ELS-12,ELT-10,EAR-10,15881/15882/15883/15884,INO30,

INO26,INO27,INO25,INB80/82 INB80T/82T,MG4-REF11,

 

PRO120,MOD130 / MOD230,MOD131 / MOD231,MOD132 / MOD232,

MOD133 / MOD233,MOD134 / MOD234,MOD135 / MOD235,MOD136 / MOD236

MOD137 / MOD237,MOD138 / MOD238,MOD139 /,MOD182 ,MOD183 ,

MOD184 ,MOD181 ,MOD185,MOD186,MOD187 ,MOD188,MOD189 ,MOD190 ,

CAP-02,SPM 13008  SPM 93077,TRA-22,TRA-22,BEX-19,BEX-20,BEX-21

TRA-15,BAX-10,CAB-06,13108,TRA-72,BEX-19,BEX-20,BEX-21,TRA-15

BAX-10,CAB-3,13108,TRA-73,BEX-19,BEX-20,BEX-21,TRA-15,BAX-10

CAB-73,13108,TRA-30,CAB-30,TAD-12,TAD-13,TAD-17,TAD-11,TAD-18

TAD-15,TAD-18TA,TAD-14,CAB-10,TAD-16,TAD-10,TEM-11,TEN-10,TEN-11

CAB-10,SLD121A,SLD 121B,SLD121E,SLD121F,SLD122A,SLD122B,SLD122E

Tachometer TAC-10  转速计,Electronic Stethoscope ELS-12,Vibrameter VIB-10, VC100,TRM100,15287,15288,15455,15962,93363,93062,CAB52,CAB78,LEO801

Intellinova?Compact – System Unit INS06

Transducer type: SPM 44000 series,

coaxial cables with connector 12775

System Unit INS06W

System Unit INS12

INS12W,INS18,INS18W ,INS10,Part numbers,INS10 System Unit (INC40 + INO18)

INC40 Commander Unit (TD-271),INO18 Cabinet for Commander Unit INC40 (TD-320)

INO11 ,INO12 ,INO13 ,INO14 ,INR20 for 19" Rack ,INR20 System unit (INO24 + INC41),INC41 Commander Unit,INO24 Subrack for Commander Unit INC41,INB80 , SPM transducers of type 40000,INB80T ,INB82 , INP20 Portable System Unit (INC40+INO23),INC40 ,INO23 ,INO29 , wireless 3G router 90459 ,antenna 90460, INB80 ,INB82 ,INV80A ,INAI10 ,INAO80 ,INC40 ,INC41 ,INO24 ,Cabinet INO18,,INC40INC40 ,Cabinet INO22, INC40INC40,INO13 ,INO17 ,INB80 ,INB82 ,

INB80T , INV80A, INAI10,INAO80,INO10, INO18,15881 ,15882 ,15883 ,15884,

INO10,15808,82435,93318,93384,90307 ,93384,Relay INO16,Key Phasor Interface INO17,3G Router 90459,Rogowski Coil 90015,Shock Pulse Transducers Series SPM44000

 

MG4-1,MG4-2,MG4-12,MG4-22,SLD122A,SLD144B,SLD144F,TRV-18,TRV-19

TRV-20,TRV-2,TRX-18,TRX-19,40000,42000,CMS系统, Condmaster,CMS系统

BMS (轴承监控)、VMS (振动度监控)、VCM (用 EVAM? 作振动分析) 和 BMC (用 SPM Spectrum作轴承监控)。 BMS,VMS,RPM,AMS

Tachometer TAC-10 转速计,Electronic Stethoscope ELS-12 电子听诊器,Vibrameter VIB-10 振动计,TRM100,15287,15288,15455,15962,93363,93062,CAB52,CAB78,LEO801

LEO802,LEO130,LEO131,LEO132,LEO133,LEO134,LEO135,LEO136,LEO137

LEO138,LEO151,LEO152,LEO153,LEO154,LEO155,LEO230,LEO231,LEO232

LEO233,LEO234,LEO235,LEO236,LEO237,LEO238,LEO251,LEO252,LEO253,LEO254,

LEO255,LEO139,LEO160,LEO164,LEO165,LEO130,LEO230,LEO131,LEO231,CAB10

LEO152,LEO252,LEO153,LEO253,LEO154,LEO254,LLA300,SLD144B,SLD144,FTRX16, SLD144B,TEN11,TEM11,SLD144F,CAB51,CAB48,TRX16,14765,TAD12,TAD10,TRA70,17  TAD18,TAD15,TRA72,TAD11,81319,TRA-22,TAD-15,A30,TAD-12,TAD-10,EAR-10s,TAD-11, TAD-18TA,TRA-30,TEN-10,TEN-11,TRV-12,TRV-13,TEM-11,TRV-22,TRV-23,CAB-10,

TRX-17,TRX-16,CAS-15,13603,CAS-14, ,A30-2,A30-1, ,CAB-31,A30-3,,CAB-32,13603,CAB-10,TAD-15,TRA-22,T30,TAD-12TAD-10,TAD-11,EAR-10,TAD-18TA,TRA-30,TEN-10,TEN-11,TRV-12,TRV-13,TRV-22,TEM-11,TRV-23,TRX-17,TRX-16,13603,CAS-15,CAS-14,PC connection,T30-2,T30-,CAB-31

T30-3,,CAB-32,13603,CAB-10,ELS-12,ELT-10,EAR-10,15881/15882/15883/15884,

INO30,INO26,INO27,INO25,INB80/82 INB80T/82T,MG4-REF11,BMM-40 BDM-40 BMM-42 BDM-42 DMM-13/14 DMM-12,SPM,40000,45011-L (max. 4 m),SPM42000,45011-L (max.100 m),46098-L/,46099-L,VMM-14/15 VMM-20/21 VDM-14/15 VDM-20/21,Vibration Monitoring  TMM-12/,TMM-13,SLD-121A/E,Temperature,46050-L,VMM-14,VMM-15,VMM-20 ,VMM-21  DMM-13/14,DMM-13,DMM-14,81335 SMR-50DMR / VDR / BDR VMR-BO,TRV-18  TRV-19,TRX-18,TRX-19,40000,42000,45011-L,45300-L,TMM-10,90296-L,VMR-14,VMR-15  VMR-20,VMR-21,VMR-14BO,VMR-15BO,VMR-20BO,VMR-21BO,VDR-14,VDR-15,

VDR-20,VDR-2,DMR-14,SMR-50,,BMS-20,BMS-2,BMS-23,90220-L,VMS-22  VMS-23,VMS-24,90220-L,SYS-10,PRO120 ,MOD130 , MOD230,MOD131 / MOD231  MOD132 / MOD232,MOD133 / MOD233,MOD134 / MOD234,MOD135 / MOD235  MOD136 / MOD236,MOD137 / MOD237,MOD138 / MOD238  MOD139 ,MOD182 ,MOD183 ,MOD184 ,MOD181 ,MOD185 ,MOD186 ,MOD187 ,MOD188,MOD189 ,MOD190 ,CAP-02,SPM 13008 SPM 93077,TRA-22,TRA-22,BEX-19,BEX-20  BEX-21,TRA-15,BAX-10,CAB-06,13108,TRA-72,BEX-19,BEX-20,BEX-21,TRA-15,BAX-10

CAB-3,13108,TRA-73,BEX-19,BEX-20,BEX-21,TRA-15,BAX-10,CAB-73,13108,TRA-30  CAB-30,TAD-12,TAD-13,TAD-17,TAD-11,TAD-18,TAD-15,TAD-18TA,TAD-14  CAB-10,TAD-16 ,TAD-10,TEM-11,TEN-10,TEN-11,CAB-10,SLD121A,SLD 121B  SLD121E,SLD121F,SLD122A,SLD122B,SLD122E,SLD122F ,SLD144B,SLD144F

SLD243B,SLD243F,SLD244B ,SLD244F,SLD334B-M8,SLD334B-UNF, SLD144S  SLD144S-UNF,SLD244S,SLD244S-UNF,SLD 144S,SLD 144S-UNF,SLD 121 A,

SLD 121B,SLD 121E,SLD 121F,SLD122A,SLD122B,SLD122E,SLD122F,SLD144B

SLD144F,TRV-20,TRV-22 , TRV-23,SLD722G,SLD723C,SLD723-M10,SLD723G

SLD724C,SLD724G,SLD733C,SLD733G,SLD822-M6,SLD822-M8 ,SLD822-M10

SLD822-UNF,SLD823-M6,SLD823-M8,SLD823-M10,SLD823-UNF,SLD832-M6

SLD832-M8,SLD832-M10,SLD832-UNF,SLD833-M6,SLD833-M8,SLD833-M10

SLD833-UNF,SLD722C,SLD722G,SLD723C,SLD723C-M10,SLD723G,SLD724C

SLD724G,SLD733C,SLD733G,TRX16,TRX17,15757,15802,15745,15868,15585

15586,16000,TRM100,SPM 13777 SPM 13781,46041-L,45011-L ,46057-L,46012-L

45300-L,47125-L,46045-L,46044-L,46059-L,46058-L,81018,10473,15716,15762

46097,46081,46080,82414,15761,82415,82166 ,81385,15866,SPM 13268,TAD-22

TRA-34,A30Ex ,TAD-23,TAD-24,TAD-25,TAD-20,TAD-21,13980 ,13882,TRA-35

TEN-10 ,TEN-11,TRV-26,TEM-11Ex,TRV-27,TRX-17,TRX-16,CAS-15,13881

,CAS-14,PC connection,A30-1Ex,A30-2Ex,9 pole,Basic,Logger,female plug,CAB-35  A30-3Ex,9 male ,Expert,25 female,13881,93162,CAB-,T30-1Ex,T30-2Ex,

Basic Logger,T30-3Ex Expert ,13881 ,CAB-10,TRA-37,BEX-19,BEX-20,BEX-21

CAB-10,SLD243B,SLD243F,SLD244B,SLD244F,SLD244S,SLD244S-UNF

 

SPM Intellinova?Compact – System Unit INS06

Transducer type: SPM 44000 series,

coaxial cables with connector 12775

System Unit INS06W

System Unit INS12

INS12W,INS18,INS18W ,INS10,Part numbers,INS10 System Unit (INC40 + INO18)

INC40 Commander Unit (TD-271),INO18 Cabinet for Commander Unit INC40 (TD-320)

INO11 ,INO12 ,INO13 ,INO14 ,INR20 for 19" Rack ,INR20 System unit (INO24 + INC41),INC41 Commander Unit,INO24 Subrack for Commander Unit INC41,INB80 , SPM transducers of type 40000,INB80T ,INB82 , INP20 Portable System Unit (INC40+INO23),INC40 ,INO23 ,INO29 , wireless 3G router 90459 ,antenna 90460, INB80 ,INB82 ,INV80A ,INAI10 ,INAO80 ,INC40 ,INC41 ,INO24 ,Cabinet INO18,,INC40INC40 ,Cabinet INO22, INC40INC40,INO13 ,INO17 ,INB80 ,INB82 ,

INB80T , INV80A, INAI10,INAO80,INO10, INO18,15881 ,15882 ,15883 ,15884,

INO10,15808,82435,93318,93384,90307 ,93384,Relay INO16,Key Phasor Interface INO17,3G Router 90459,Rogowski Coil 90015

Shock Pulse Transducers Series 44000

 

10392,10393,10396,10473,11233,12112,12339,12749,12775,12818,13008,13008,13108,13268,13431,13443,13490,13586,13603,13645,13777,13777,13778,13781,13781,13803,13804,13854,13864,13864-S,178,

13881,13882,13892,13915,13980,14041,14042,14058,14073,14074,14075,

14196,14276,14277,14318,14331,14332,14393,14423,14423A,14423B,14423,14424A,14424B,14424,14489,14489,14540A,14540B,14540,14552,14625,

14628,14649,14661,14710,14715,14745,14765,14922,14820,14856,14880,

32000,32010,32100,32110,32200,32210,32511,33000,33010,33200,34511,

36000,36010,36511,40000,40001,40010,40100,40101,41225,41435,42000,

42000,42011,42100,42111,45011,45100,4530046012-1.5,46019,46044,

46044-15,46045,46050,47125,47150,81018,81026,81027,81028,81029,81030,

81031,81032,81033,81034,81035,81036,81051,81052,81057,81085,81086,

81093,81101,81127,81130,81262,81274,81275,81300,81317,81319,81335,

82053,82127,82166,82204,82311,82370,90005,90005,90022,90033,90109,

90176,90220,90267,90267,

14423AC,14423BC,14423CC,14424AC,14424BC,14424CC,

90292,90292,90296,90340,90344,90348,90349,93022,93022,93031,93031,93032,93032,93033,93033,93035,93035,93047,93047,93048,93048,93060,93060,93061,93061,93062,93062,93067,93067,93077,93077,93090,93090,93091,93091,93103,93103,93105,93105,93113,93113,93119,93119,93120,93120,93121,93121,93129,93129,93149,93149,93162,

93234,93286,A30-1,A30-1EX,A30-2,A30-2EX,A30-3,A30-3EX,BAX10,BDM40,BDM42,BMR40BMR42BEX19,BEX20,BEX21,

CAB02C,CAB06C,CAB07C,CAB10C,CAB16C,CAB17C,CAB18C,CAB19C,CAB30C,CAB31C

,CAB32C,CAB33C,CAB34C,CAB35C,CAB36C,CAB37C,CAB38C,CAB38-LC,CAB39C,

CAB40C,CAB41C,CAB42C,CAB43C,CAB44C,CAB45C,CAB70C,CAP02C,CAS14C,CAS15C,CAS16C,CAS20C,DEM20,DEM21,DEM22,DEM32,DMM12,DMM13,DMR14,EAR10,EAR11,EAS10,ELS12,ELT10,EM,11,EMD11,EMD13,EMS10,FUP01,FUP02,LDE10,LDF10,LDF11,LDF12,LDF13,LEO290,LEO290,LEO290,LEO290,LLA100,LLB10,LLB11,LLB12,LLB13,LLB14,LLB15,

MG4-1,MG4-12,MG4-2,MG4-22,

MG4REF11,OPT10,OPT11,PRO10,PRO23,PRO24,PRO28,PRO35,PRO36,PRO37,PRO38,PRO39,PRO42,PRO43,SMR50,STG02,SYS10,T30-1,T30-1EX,T30-2,T30-2EX,T30-3,T30-3EX,TA,10,TAD10,TAD11,TAD12,TAD13,TAD14,TAD15,TAD16,TAD18,TAD20,TAD21,TAD22,TAD23,TAD24,TAD25,TEM11,TEM11EX,TEN10,TEN11,TMM10,TMU12,TOL10,TOL11,TOL21,TOM10,TOM11,TOM12,TRA15,TRA20,TRA22,TRA30,TRA31,TRA32,TRA33,TRA34,TRA35,TRA40,TRA70,TRA72,TRV01,TRV10,TRV11,TRV12,TRV13,TRV18,TRV19,TRV20,TRV22,TRV26,TRV28,TRV29,TRX10,TRX11,TRX12,TRX13,TRX14,TRX16,TRX17,TRX18,TRX19,VCM20-24A,VCM20-24B,VCM20-8A,VCM20-8B,VCM20-8WA,VCM20-8WB,VDM14,VDM15,VDM20,VDM21,VDR14,VDR15,VDR20,VDR21,VIB10B,VIB11B,VIC,10,VI,11,VI,12,VI,13,VI,18,VI,19,VMM14,VMM15,VMM20,VMM21,VMR14,VMR14 BO,VMR15,VMR15BO,VMR20,VMR20BO,VMR21,VMR21,BO,VMS22,VMS23,VMS24,LEO801,LEO802,

PRO88,MOD130,MOD131,MOD132,MOD133,MOD134,MOD135,MOD136,MOD137,MOD138,

MOD139,MOD181,MOD182,MOD183,MOD184,LEO130,LEO131,LEO132,LEO133,LEO134,LEO135,

LEO136,LEO137,LEO138,LEO139,LEO151,LEO152,LEO153,LEO154,LEO155, LEO160,LEO161,LEO162,LEO163,AB46,,AB47,,AB48,,AB50,,AB51,90362,90379,90380,15310,15315,15326,SLD122A, SLD122B, SLD144A, SLD144B, SLD243B, SLD243F

SLD244B,SLD244F,SLD723B,SLD823B,14990,15168,15291,15226

上海航欧销售SPM振动传感器SPM震动探头SPM安全栅SPM测振仪SPM传感器SPM模块SPM位移传感器SPM隔离器SPM震动模块SPM震动探头SPM显示模块SPM轴承

 

以上是SPM震动模块SPM震动探头的详细介绍,包括SPM震动模块SPM震动探头的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!
联系姓名
潘杰
联系电话
点击查看
联系地址
上海市普陀区中江路388弄国盛中心一号楼905室
商家主页
http://shop.jc001.cn/895655/
官方网站
电子邮箱

>> 了解更多信息

1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。

详细联系方式 商家网站 给商家留言

2、您可以请点击按钮,查看更多梯具商家

3、想查点看更多产品信息,可以查看 梯具产品库,了解更多。

4、在线联系

五金商家推荐

更多商家推荐 >>

四川弛耐普春光建材有限.

Tel:

型材产品

¥面议

春光PVC型材

¥面议

春光PVC型材

¥面议

施贝德(江苏)智慧科技.

Tel:

电子锁系列-SPEICK施贝德-五金锁具

¥面议

锌合金门锁-室内门锁系列-SPEICK施贝德-五金锁具

¥面议

锌合金门锁-室内门锁系列-SPEICK施贝德-五金锁具

¥面议

南京禹诺新材料有限公司

Tel:

铝板-南京禹诺新材料-本峰新材料厂家

¥面议

铝板-南京禹诺新材料-本峰新材料厂家

¥面议

铝板-南京禹诺新材料-本峰新材料厂家

¥面议

南京鹏越达装饰工程有限.

Tel:

多玛地弹簧-南京鹏越达

¥面议

多玛BTS80地弹簧-南京鹏越达

¥面议

多玛地弹簧-南京鹏越达

¥面议

留言咨询

关于九正 会员服务 广告服务 访客留言 企业邮箱 网站地图 建材专栏 地区专栏 产品归档 产品地图 服务条款
九正建材网 版权所有©2000-2022      九正建材网全国免费服务热线:400 6464 001 传真:028-83370196